Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Deelname / Deelnamekosten

Deelnamekosten

Aan deelname aan de Veiligheidsmonitor (VM) zijn kosten verbonden.

De hieronder vermelde kosten golden voor deelname aan de VM 2017. De tarieven worden vóór 1 november 2018 aangepast met de bedragen die gaan gelden voor deelname aan de VM 2019.

 

1. Enquêtekosten. De kosten per netto ingekochte enquête bedragen € 9,35 (excl. btw).

2. Gebruik vrije ruimte. Indien deelnemer gebruik maakt van de vrije ruimte van de vragenlijst wordt er per ingekochte enquête een opslag van € 1,50 gerekend (excl. btw).

3. Steekproefkosten. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de steekproefaanvraag zijn er vier tarieven per aanvraag op gemeenteniveau die gehanteerd worden: € 230,-, € 400,-, € 625,-  en in uitzonderlijke gevallen € 8.175,-. Dit hoge tarief wordt van tevoren duidelijk gemeld. Op deze tarieven wordt geen btw in rekening gebracht.

4. Kosten koppelen telefoonnummers. Voor het telefonisch rappel is het noodzakelijk om telefoonnummers bij de steekproef te zoeken. Bij ongeveer 60% van de bruto steekproef wordt een telefoonnummer gevonden. De kosten bedragen ongeveer € 0,31 (incl. btw) per gevonden telefoonnummer.

5. Kosten databeheer CBS. Voor hierboven vermelde acties en voor onderhoud van de online databank wordt een vast bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is wel afhankelijk van het aantal extra ingekochte enquêtes. Op deze tarieven wordt geen btw in rekening gebracht.

1 - 200

enquêtes =

€ 100,-

201 - 400

enquêtes =

€ 225,-

401 - 600

enquêtes =

€ 350,-

601 - 800

enquêtes =

€ 450,-

801 - 1000

enquêtes =

€ 650,-

1001 - 1500

enquêtes =

€ 900,-

1501 - 2000

enquêtes =

€ 1.300,-

2001 - 2500

enquêtes =

€ 1.500,-

2501 - 5000

enquêtes =

€ 2.000,-

5001 of meer

enquêtes =

€ 5.000,-

 

Rekenvoorbeeld 1:

Gemeente X wil enkel op gemeenteniveau uitspraken doen en wil daarvoor 400 netto enquêtes laten afnemen. Gemeente X maakt verder geen gebruik van de vrije ruimte. Uit het landelijke basisdeel zijn 60 enquêtes voor gemeente X beschikbaar (informatie op te vragen bij I&O Research). Hierdoor hoeft gemeente X nog maar 340 extra enquêtes in te kopen. De kosten voor deelname voor gemeente X zijn als volgt en worden door CBS en I&O research afzonderlijk gefactureerd. 

Kosten die door I&O Research in rekening worden gebracht:

1. enquêtekosten: € 9,35 x 340 = € 3.179,- (excl. btw)

2. vrije ruimte: geen

Totaal € 3.179,- (excl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

3. steekproefkosten: tarief 1 (enkel gemeenteniveau, geen verbijzondering) = € 230,- 

4. kosten telefoonnummers: € 0,31 x 510 (60% van bruto steekproef bij respons van 40%) = € 158,10

5. kosten databeheer CBS: tarief 201-400 enquêtes = € 225,-

Totaal € 613,10 (hierop wordt geen btw in rekening gebracht)

 

Rekenvoorbeeld 2:

Gemeente Y wil graag uitspraken kunnen doen op het niveau van de vier wijken waar gemeente Y uit bestaat. Per wijk neemt ze genoegen met 250 netto enquêtes. Gemeente Y wil nog wat vragen stellen op het gebied van veiligheid die specifiek zijn voor de eigen gemeente en maakt dus gebruik van de vrije ruimte. Uit het landelijke basisdeel zijn 150 enquêtes beschikbaar voor gemeente Y. Gemeente Y wil echter minimaal 250 enquêtes per wijk, inclusief de vrije ruimte, dus is ze genoodzaakt om toch 1000 enquêtes extra in te kopen (in het landelijke basisdeel kunnen namelijk geen eigen vragen worden opgenomen). De kosten voor deelname voor gemeente X zijn als volgt en worden door CBS en I&O research afzonderlijk gefactureerd. 

Kosten die door I&O Research in rekening worden gebracht:

1. enquêtekosten: € 9,35 x 1000 = € 9.350,- (excl. btw)

2. vrije ruimte: € 1,50 x 1000 = € 1.500,- (excl. btw)

Totaal € 10.850,- (excl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

3. steekproefkosten: tarief 2 = € 400,-

4. kosten telefoonnummers: € 0,31 x 1500 = € 465,-

5. kosten databeheer CBS: tarief 801-1000 = € 650,-

Totaal € 1.515,- (hierop wordt geen btw in rekening gebracht)

 

Rekenvoorbeeld 3:

Gemeente Z doet uitspraken op wijkniveau en wil per wijk 300 enquêtes. De gemeente bestaat maar uit 2 wijken. Ze heeft dus 600 enquêtes nodig. Uit het landelijke basisdeel zijn voor gemeente Z al 100 enquêtes beschikbaar. Gemeente Z maakt ook gebruik van de vrije ruimte, maar neemt daarvoor genoegen met een minder hoge betrouwbaarheid. Gemeente Z koopt dus 500 extra enquêtes incl. vrije ruimte in. De kosten voor deelname voor gemeente X zijn als volgt en worden door CBS en I&O research afzonderlijk gefactureerd. 

Kosten die door I&O Research in rekening worden gebracht:

1. enquêtekosten: € 9,35 x 500 = € 4.675,- (excl. btw)

2. vrije ruimte: € 1,50 x 500 = € 750,- (excl. btw)

Totaal € 5.425,- (excl. btw)

Kosten die door CBS in rekening worden gebracht:

3. steekproefkosten: tarief 2 = € 400,-

4. kosten telefoonnummers: € 0,31 x 750 = € 232,50

5. kosten databeheer CBS: tarief 401-600 = € 350,-

Totaal € 982,50 (hierop wordt geen btw in rekening gebracht)

28 jun 2018


Zoeken in de website: