Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Deelname / Service kolom m... / Deelname / Deelname aan de...

Deelname aan de VM

De datums op deze pagina gaan over deelname aan de Veiligheidsmonitor 2017.

U kunt zich nu niet meer aanmelden voor deelname aan de VM 2017.

Gemeenten of regio's die gedetailleerde resultaten voor het eigen gebied (op gemeenteniveau of wijk- en buurtniveau) wensen, kunnen door middel van oversampling deelnemen aan de VM. Zij kopen dan tegen een vast bedrag per enquête (extra) enquêtes in bij I&O Research en worden daarmee Deelnemer VM.

Gemeenten/regio's dienen uiterlijk op 1 april 2017 bij I&O Research aan te geven dat ze willen deelnemen en vullen hiertoe het webformulier deelname in. Deelnemers bepalen daarna in overleg met I&O Research de omvang en de inhoud van de oversampling (afspraken over aantal enquêtes, aantal gebieden en of er extra eigen vragen over veiligheid of leefbaarheid aan de vragenlijst worden toegevoegd). Aan de hand van de wensen van de deelnemer wordt een nadere overeenkomst tussen deelnemer en I&O Research afgesloten. Daarnaast wordt er een Deelnameovereenkomst tussen de eigenaren van de Veiligheidsmonitor (CBS en Ministerie van Veiligheid en Justitie) en deelnemer afgesloten.

De deelnemer vraagt uiterlijk op 24 april 2017 de definitieve steekproef aan bij I&O Research. I&O Research vraagt vervolgens namens deelnemer de steekproef op 28 april definitief aan bij het CBS. Daarna voert het CBS de steekproeftrekking uit en zorgt ervoor dat I&O Research de NAW-gegevens van de aan te schrijven personen ontvangt. Indien gebruik wordt gemaakt van de vrije ruimte, moet de deelnemer uiterlijk op 2 juni 2017 de definitieve vragen voor de vrije ruimte indienen bij I&O Research, zodat de lokale online en schriftelijke vragenlijsten tijdig voor de start van het veldwerk in orde gemaakt kunnen worden. In augustus start het veldwerk. Het veldwerk loopt tot en met eind november. Van december tot en met februari voert het CBS de analyse en weging van alle verzamelde data uit. Vanaf ongeveer een week voor de landelijke publicatie (medio-eind februari) ontvangt de deelnemer het gewogen microdatabestand (in SPSS formaat) van de eigen ingekochte enquêtes, inclusief de enquêtes vanuit het landelijke basisdeel die in het gebied van de deelnemer verzameld zijn. Daarnaast ontvangt de deelnemer een tabellen-setup. Hiermee kan de deelnemer op eenvoudige wijze tabellen genereren vanuit het microdatabestand. I&O Research levert de databestanden aan de deelnemers en maakt nadere afspraken over wanneer deelnemers de bestanden ontvangen. Op 1 maart 2018 publiceert het CBS de landelijke en regionale resultaten. Enkele dagen daarna komt ook de online databank beschikbaar.

Hieronder volgen nog kort de belangrijkste stappen en datums voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2017 in chronologische volgorde:

1. Aanmelden deelname VM

1 april 2017

2. Bepalen omvang en inhoud veldwerk

april-begin mei 2017

3. Definitieve steekproefaanvraag

24 april 2017

4. Indienen vragen vrije ruimte

2 juni 2017

5. Sluiten overeenkomsten

juni-juli 2017

6. Uitvoering veldwerk

augustus-november 2017 

7. Levering micro databestand aan deelnemer

medio-eind februari 2018

8. Landelijke rapportage CBS

1 maart 2018

9. Toegang online databank

begin maart 2018

02 jan 2017


Zoeken in de website: