Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / VM uitgelicht

VM uitgelicht

Op deze pagina lichten we regelmatig een onderwerp uit de Veiligheidsmonitor 2015 uit.
Deze keer:

 

CONTACTEN BURGERS MET POLITIE


Er zijn verschillende redenen waarom een burger contact kan hebben met de politie. Het kan gaan om verkeerszaken, vragen om hulp, openbare orde problemen, veiligheidskwesties, of om een delict aan te geven of te melden.

In 2015 gaf 24 procent van de Nederlanders aan in de afgelopen twaalf maanden wel eens contact te hebben gehad met de politie in de eigen gemeente. Het gaat daarbij om een zomaar een praatje op straat met een agent, een melding of aangifte van een delict, een bekeuring of bijvoorbeeld een waarschuwing. Van degenen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad was 60 procent (zeer) tevreden over het laatste contact met de politie. In de jaren daarvoor heeft een iets groter aandeel van de bevolking contact gehad met de politie, maar het aandeel dat hierover (zeer) tevreden is, is niet veranderd.

In de regionale eenheden Noord-Nederland, Oost-Nederland en Oost-Brabant was het aandeel mensen dat contact heeft gehad met de politie in de eigen gemeente in 2015 lager dan het landelijke gemiddelde. In Amsterdam, Den Haag en Midden-Nederland was dit aandeel hoger dan het landelijke gemiddelde. De percentages lopen uiteen van 22 procent in Noord-Nederland tot 29 procent in Amsterdam. Het aandeel mensen dat contact heeft gehad met de politie is in 2015 afgenomen ten opzichte van 2014 in de regionale eenheden Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noord-Holland, Den Haag en Oost-Brabant. De tevredenheid over het contact met de politie varieert van 58 procent in Amsterdam tot 63 procent in Noord-Nederland. De waardering voor het politiecontact tussen 2014 en 2015 is in geen enkele regionale eenheid veranderd.

In vergelijking met het landelijke cijfer is er in ’s-Hertogenbosch, Noord- en Oost-Gelderland, Fryslân, Drenthe en Noord- en Midden-Limburg minder vaak politiecontact. Het politiecontact ligt hoger dan het landelijke gemiddelde in de meeste districten van de grote steden Amsterdam en Den Haag, alsook in Rotterdam Stad, Utrecht Stad en Flevoland. Alleen in Amsterdam-West ligt de tevredenheid over het contact met de politie onder het landelijke gemiddelde. In West-Utrecht is de tevredenheid hierover bovengemiddeld.

Op districtsniveau is de mate van politiecontact in de eigen gemeente en de tevredenheid hierover niet veranderd tussen 2014 en 2015.

 

Contacten burgers met politie 515 

Vrouwen hebben minder contact met de politie in hun gemeente gehad dan mannen. Ook ouderen hebben duidelijk minder politiecontact dan jongeren. Het aandeel 15–24-jarigen dat contact heeft gehad met de politie is met 29 procent ruim twee keer zo groot als het aandeel 65-plussers dat politiecontact heeft gehad (14 procent). Autochtonen hebben iets vaker contact met de politie dan niet-westerse allochtonen. Verder zijn er duidelijke verschillen naar opleidingsniveau en stedelijkheid. Hoger opgeleiden hebben meer contact dan lager opgeleiden en het aandeel dat contact heeft gehad neemt toe met de stedelijkheidsgraad van de gemeente. Er bestaan nagenoeg geen verschillen tussen groepen met een verschillende seksuele geaardheid.

 

Bron: CBS – Veiligheidsmonitor 2015

11 mrt 2016


Zoeken in de website: