Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / Aanpak jeugdove...

Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?

De aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast staat al jaren op de landelijke en lokale politieke agenda. Het terugdringen van jeugdoverlast heeft dan ook voor meerdere partijen, overheid, gemeente en politie, prioriteit. Maar hoe groot zijn de problemen nu eigenlijk?

Wordt jeugdoverlast door de burger als een groot probleem ervaren? En vindt de burger ook dat aan het tegengaan van jeugdoverlast prioriteit moet worden gegeven? Met behulp van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 geven Razia Ghauharali (Bureau Veiligheidsmonitor) en Ruud Dorenbos (Platform31) antwoord op deze en andere vragen.

 

Enkele conclusies:

  • Het voorkomen van rondhangende jongeren betekent niet per definitie dat er ook veel overlast wordt ervaren van deze rondhangende jongeren.
  • Vooral jongeren geven aan veel overlast te ervaren van rondhangende jongeren.
  • Niet-westerse autochtonen geven vaker dan autochtonen aan veel overlast te ervaren van rondhangende jongeren.
  • De aanpak van verkeersoverlast en rommel op straat in de eigen woonbuurt wordt door de burger vaker als prioriteit bestempeld dan de aanpak van jeugdoverlast in de eigen buurt.

 

Lees hier het volledige artikel.

29 apr 2014


Zoeken in de website: