Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / De vernieuwde I...

De vernieuwde Integrale Veiligheidsmonitor

Zoals al eerder op de website http://www.veiligheidsmonitor.nl/ te lezen was, is met ingang van 2012 de Integrale Veiligheidsmonitor gewijzigd.

Ten eerste is de wijze waarop het veldwerk wordt uitgevoerd aangepast; nog maar één veldwerkbureau zal het lokale veldwerk voor haar rekening nemen. Afgelopen zomer is er een aanbestedingsprocedure geweest. De uitkomst van deze procedure is dat I&O Research, naast het CBS, de enige uitvoerende partij wordt voor het veldwerk.

Gemeenten kunnen extra waarnemingen bij I&O Research inkopen. Dit is de zogeheten oversampling. Daarnaast zal het Rijk 45.000 extra waarnemingen financieren, die worden verdeeld over alle gemeenten in Nederland. Hiermee komt het totaal aantal waarnemingen vanuit het landelijke basisdeel op 65.000 per jaar. Deze landelijk waarnemingen worden zowel door het CBS (20.000) als I&O Research (45.000) uitgevoerd.

Ten tweede is de vragenlijst verbeterd en vernieuwd.

Tenslotte is de wijze van enquêteren teruggebracht naar twee methodes. Er worden alleen nog maar via internet en papieren vragenlijsten enquêtes afgenomen. Meer informatie over de vernieuwde vragenlijst en de methodiek is te vinden op de website onder het kopje werkwijze.

22 nov 2012


Zoeken in de website: