Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / Evaluatie en me...

Evaluatie en methodebreukanalyse

In de Raad voor de Veiligheidsmonitor is afgesproken dat er na 2012 een algemene evaluatie zal plaats vinden over de vernieuwde werkwijze van de IVm. In het eerste kwartaal van 2013 zal er een responsevaluatie plaats vinden om inzicht te krijgen in de gerealiseerde respons.

De wijze van enquêteren is teruggebracht naar schriftelijk en via internet. Dit kan mogelijk van invloed zijn op de gerealiseerde respons ten opzichte van vorige edities. Ook de vragenlijst is grondig herzien. Gezien deze wijzigingen zal er een methodebreuk ontstaan, waardoor de uitkomsten van de vernieuwde IVm van 2012 en volgende jaren niet meer zonder meer te vergelijken zijn met die van de jaren daarvoor. Daarom heeft het CBS parallel aan de vernieuwde IVm 2012 op beperkte schaal (in totaal 6000 waarnemingen) de ‘oude’ IVm zoals deze is uitgevoerd in de periode 2008-2011 herhaald (zelfde opzet veldwerk, zelfde vragenlijst). Op basis van deze parallelle uitvoering van de nieuwe en oude IVm is het mogelijk om op landelijk niveau voor een beperkte set van indicatoren de methodebreuk in beeld te brengen. Het CBS streeft ernaar om de resultaten van de methodebreukanalyse mee te nemen in de rapportage per 1 maart aanstaande.

22 nov 2012


Zoeken in de website: