Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / Veiligheid in d...

Veiligheid in de grote stad: samenwerking als rode draad.

Op basis van de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 hebben Ruud Dorenbos (Platform31) en Razia Ghauharali (Bureau Veiligheidsmonitor) een onderzoek uitgevoerd naar veiligheid in de grote stad. In welke grote steden in Nederland wordt de veiligheid in de eigen buurt relatief hoog gewaardeerd? En waarom?

In de media en politiek wordt vaak gesproken over 'onveiligheid'. Iedereen kent dan ook de steden en wijken waar zich veel problemen voordoen. Maar hoe zit het eigenlijk met de steden waar de bevolking de veiligheid relatief hoog beoordeelt? En waarom wordt de (subjectieve) veiligheid in die steden hoog beoordeeld?

 

In dit onderzoek staan dan ook de 'veilige' steden centraal. Op basis van de IVM2011 is een selectie gemaakt van de 12 grote steden waar de veiligheid in de eigen buurt het hoogst wordt gewaardeerd. Vervolgens zijn door middel van interviews met de gemeente en de politie gezocht naar mogelijke (beleids-)verklaringen hiervoor. Uit de gesprekken is een aantal rode draden te ontdekken: betrouwbare cijfers, een goede samenwerking tussen politie, gemeente en ketenpartners en een wijkgerichte aanpak. 

 

Het volledige artikel kunt u hier lezen. 

 

Een samenvatting van dit artikel wordt gepubliceerd in Secondant, juli-augustus 2013, 3/4.

25 jul 2013

Referentiemateriaal


Zoeken in de website: