Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / Veiligheid in d...

Veiligheid in de stad, een tussenstand

Een effectief veiligheidsbeleid kan niet zonder informatie. Het op basis van de onderbuik van de samenleving opbouwen van een veiligheidsbeleid leidt tot onjuiste prioriteiten en tot een verspilling van schaarse capaciteit.

Veiligheid in de stad, een tussenstand

Een effectief  veiligheidsbeleid kan niet zonder informatie. Het op basis van de onderbuik van de samenleving opbouwen van een veiligheidsbeleid leidt tot onjuiste prioriteiten en tot een verspilling van schaarse capaciteit.  Voor een gedegen analyse zijn drie bronnen van belang: de ‘harde’ aangiftecijfers uit de politieregistraties, de praktijkervaring van de professionals op straat én de ervaringen van de burger (de zogenaamde subjectieve veiligheid).

Dit artikel richt zich specifiek op dit laatste aspect, hoe ervaart de burgers de veiligheid Aan de hand van de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2013 wordt gekeken hoe het gesteld is met de veiligheidsgevoelens in de 50 grootste steden van Nederland (gemeenten met meer dan 70.000 inwoners). Uit een veelheid aan informatie stippen we hier de volgende thema’s aan: overlast, veiligheidsbeleving, slachtofferschap en het functioneren van de gemeente en politie op het gebied van veiligheid. 

 

Overlast

In de vijftig grootste gemeenten van Nederland wordt vaker dan het landelijke gemiddelde aangegeven dat er sprake is van een vorm van buurtoverlast. In deze gemeenten ervaart in 2013 meer dan de helft van de inwoners (51 procent) veel buurtoverlast. Landelijk is dit 46 procent. Het gaat dan om één of meer vormen van fysieke verloedering (rommel op straat), sociale overlast (overlast van rondhangende jongeren) of verkeersoverlast (te hard rijden).

Binnen de groep van 70 000+ gemeenten wordt de meeste buurtoverlast ervaren in de G4 (54 procent), gevolgd door de G32 (50 procent en de overige 70 000 gemeenten (46 procent).

 

Veiligheidsbeleving

In de vier grote steden voelt 29% van de inwoners zich wel eens onveilig in de eigen buurt en 4% ervaart dit zelfs vaak. Voor de 70.000 plus gemeenten zijn deze uitkomsten  gemiddeld 24% en 3% en het landelijk gemiddelde is 19% en 2%.

De onveiligheidsgevoelens in de buurt verschillen naar achtergrondkenmerken. Vrouwen voelen zich in de eigen woonomgeving onveiliger dan mannen. Jongeren voelen zich er onveiliger dan ouderen. Onder niet-westerse allochtonen zijn de buurtgerelateerde onveiligheidsgevoelens hoger dan onder westerse allochtonen en vooral autochtonen. Homo’s voelen zich duidelijk onveiliger dan hetero mannen en biseksuele mannen.

Ook geldt dat onveiligheids gevoelens in de eigen buurt toenemen met de mate van verstedelijking van het gebied waar men woont.

 

Veiligheidsgevoelens naar groepen van 70.000+ gemeentes, 2013

Nieuws BVM plaatje 1 

Slachtofferschap

Het landelijke beeld leert dat  in 2013 één op de vijf inwoners (19,8 procent) van 15 jaar en ouder zichzelf als slachtoffer van geweld-, vermogens- of vandalismedelicten beschouwd . Ten opzichte van de uitkomsten in 2012 is dit cijfers stabiel. De uitkomsten in de 70.000+ gemeenten steken negatief tegen het landelijke beeld.

Slachtofferschap naar groepen 70.000+ gemeenten in 2013

Nieuws BVM plaatje 2

 

Functioneren gemeente

Voor wat betreft het functioneren van de gemeente op het gebied van veiligheid en leefbaarheid geeft 35,7 procent van de inwoners aan dat ze hier (zeer) tevreden over zijn. Opvallend is dat bij dit onderwerp geldt dat het oordeel van de inwoners van de grote gemeenten niet wezenlijk verschilt met het landelijke gemiddelde.  De tevredenheid over de gemeente als het gaat om de aanpak van leefbaarheid en veiligheid wijkt in de 70.000+ gemeenten nauwelijks af van het landelijk gemiddelde. In 2013 is in de 70 000+ gemeenten 36 procent hierover (zeer) tevreden tegenover 37 procent landelijk. Ook tussen de G4, G32 en overige 70.000+ bestaan op dit punt geen wezenlijke verschillen.

Tevredenheid over functioneren gemeente op gebied leefbaarheid en veiligheid – naar

gemeenten met 70 000+ inwoners, 2013

Nieuws BVM plaatje 3

1)Significant hoger (+) of lager (-) dan het gemiddelde van de 70 000+ gemeenten.

 

Tot slot

Veiligheid hangt nauw samen met verstedelijking. In zeer sterk stedelijke gebieden voelt men zich onveiliger en komt meer slachtofferschap voor dan in minder stedelijke gebieden. Tegelijkertijd ligt de waardering voor de politie er hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit laatste laat zich verklaren door een grotere aanwezigheid en een hogere dichtheid aan politiebureaus. Geen echt verrassende uitkomsten dus.

Het is voor gemeenten van belang om hier bij het beoordelen van veiligheidsbeleving rekening mee te houden. Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is ‘nice to know’ maar zegt weinig. Een vergelijking met gemeenten die qua omvang en inwonerssamenstelling vergelijkbaar zijn, is vaak veel informatiever.

 

Bron: CBS Veiligheidsmonitor 2013

 

Dit artikel is in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 gepubliceerd door Platform31. 

20 mrt 2014


Zoeken in de website: