Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / Weer een stuk v...

Weer een stuk veiliger

Terugblikken en vooruitkijken met Dick Meuldijk

Drie maanden terug werden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2014 gepubliceerd. Een inmiddels herkenbaar beeld: Het percentage slachtoffers neemt nog steeds af. En ook de veiligheidsgevoelens ontwikkelen zich redelijk positief, echter minder snel dan men zou verwachten. Opmerkelijk blijft dat onrust die er in veiligheidsland bestaat als gevolg van de problemen bij het vormen van de Nationale Politie zich (nog?) niet vertalen in negatieve oordelen over het functioneren van de politie.

Erg belangrijk vinden wij dat de Veiligheidsmonitor qua methodologie in een veel rustiger vaarwater is beland. Het instrument blijkt stabiel. De uitgangspunten bij de doorontwikkeling in 2012 zijn ruimschoots gehaald. Hierbij past dank aan alle partijen die de monitor mogelijk maken. Hun vertrouwen in de voorstellen vanuit CBS, WODC en Bureau Veiligheidsmonitor hebben dit mogelijk gemaakt.

De toekomst blijft uitdagend. In 2015 start een Europese aanbesteding gericht op een nieuwe raamovereenkomst. Geen enkele onvrede over de huidige private uitvoerder, maar de regelgeving maakt dat we aan een nieuwe aanbesteding vastzitten.

De monitor zal met ingang van 2016 in een meer beheersmatige omgeving tot stand kunnen komen. Deze beheersfase biedt ruimte om meer aandacht te geven aan verdere duiding en benutting van de uitkomsten, iets waaraan met name de kleine en middelgrote gemeenten aangeven behoefte te hebben. Hardop denkend zie ik als eerste uitdaging het gecombineerd publiceren van de uitkomsten uit de Veiligheidsmonitor en de aangiftecijfers van de politie. Daarmee wordt veel beter zichtbaar wat de waarde van beide reeksen cijfers ten opzichte van elkaar echt is en hoe beide reeksen elkaar aanvullen.

Ik ben ervan overtuigd dat door zo’n aanpak, ook op het snelle succes gerichte initiatieven, zoals de AD Misdaadmeter, gedwongen zullen worden met iets meer nuance op de veiligheid in Nederland in te gaan.

 

Dick Meuldijk

Hoofd Bureau Veiligheidsmonitor

 

09 jun 2015


Zoeken in de website: