Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld
Home / Publicaties / Veiligheidsmoni... / Wegwijzer gebru...

Wegwijzer gebruikers VM

Voor een beter gebruik van de VM organiseerden CBS, Platform31 en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in 2016 een leerkring voor gemeenten. Alle behandelde thema’s en vraagstukken in de leerkring zijn verwerkt in deze wegwijzer.

Als mede-eigenaren van het instrument Veiligheidsmonitor, streven zowel het ministerie van VenJ als het CBS naar optimale benutting van de Veiligheidsmonitor door alle bestuurslagen. Zowel door het Rijk als de lokale overheden wordt geïnvesteerd in de Veiligheidsmonitor en het is een gemiste kans als de resultaten niet optimaal doorwerken in het te voeren veiligheidsbeleid. Een betere benutting van de Veiligheidsmonitor valt samen met het streven om de informatiepositie van de gemeenten te versterken.

CBS, Platform31 en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) organiseerden daarom in 2016 een leerkring voor gemeenten. Deze leerkring bood hen tools en verdieping om hun integrale veiligheidsbeleid en de integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de wijken te versterken door een beter gebruik van de Veiligheidsmonitor. De opbrengsten van de leerkring zijn verwerkt in deze wegwijzer met daarin alle behandelde thema’s en vraagstukken. We hopen dat gemeenten veelvuldig gebruik maken van deze wegwijzer om zodoende maximaal te kunnen profiteren van gegevens uit de Veiligheidsmonitor. Deze is opgezet als gezaghebbend meetinstrument voor meerdere beleidsniveaus.

02 jan 2017

Zie ook


Zoeken in de website: